ma

la mà de guido partitures / sheet music

Discos / CD Recordings
Novetats/New releases Catàleg/Catalogue Compositors / Composers Compra / Orders online Compra digital (PDF downloads) Internet stores / Botigues Lloguer material orquestral / RentalCOMANDES/PEDIDOS PARTITURAS DIGITALES / ORDER OF DIGITAL SCORES
(para partituras impresas enviadas a domicilio pulse aquí)

Informació per a la compra digital de partitures per a cors / Información para la compra digital de partituras para coros / Information for digital purcharses for choirs

Si preferiu es pot pagar també amb tarja mitjançant PayPal / Si prefiere puede pagar también con targeta a través de PayPal /  If you prefer you can pay also by credit card by means of PayPal

Referèncie(s) escollides / Referencia(s) escogidas / Sheet Music Reference:

e-mail:

Els fitxers digitals seran enviats a aquest email
Los ficheros digitales serán enviados a este email
Digital Score files will be sent to this email


Precio total / Total Price (en euros)
:
Apareix a la dreta de la partitura en color verd
Aparece a la derecha de la partitura en color verde
Appears in green to the right of the score

Número tarjeta VISA/MASTERCARD: Fecha caducidad MMAA


Si prefiere puede pagar a través de PayPal:
En la ventana "Descripcion" escriba la(s) referencia(s) de las partituras

En la ventana "Precio por unidad" escriba el importe TOTAL
  Información sobre PayPal
If you want to pay by means of PayPal:
In window "Description" enter the reference(s) of the score(s) you want to buy
In "Unit price" window enter the TOTAL cost
PayPal information

Si prefiere también puede hacer este pedido por teléfono (937257052)


La mà de guido/Ars Harmonica
Les Planes, 37
E-08201 Sabadell (Barcelona)
Tel 34-93-7257052
lamadeguido@gmail.com