Directori de la Música a Catalunya home page

Mateu Soler (ca.1720-1799), composerMateu Soler, born in Martorell (Barcelona, Spain) probably between 1720-30, was a bassoon player who spent most of his career in Madrid, first in the monastery of Las Descalzas Reales and after, with Manuel Pla, playing military music in the court of Carlos III, and finally in the Capilla Real with Juan Oliver, between 1780 and 1799. The only work by which he is known is this Sonata de Fagotto, which was written as an exam audition for the Capilla Real. This sonata is written in a classic style, not like the ones composed by his brother Antoni Soler, who was a famous clavichord player and master of the Capilla de El Escorial. The first movement adopts the form of a simple bi-thematic sonata, while the Andantino follows the form of the binary sonata. The lightest movement is the final Rondo, with an interesting free and easy section in minore.


Mateu Soler, nascut a Martorell cap a l'anys 1720-30, va ser un fagotista que va desenvolupar la seva activitat professional a Madrid, primer al monestir de Las Descalzas Reales i a la música militar de Carles III ‹com Manuel Pla‹ i després, entre els anys 1780 i 1799, a la Capella Reial, a la mateixa època que Oliver Astorga. L'única composició que hom li coneix és aquesta Sonata de Fagotto, escrita com a peça d'examen per a la Capella Reial. L'obra està escrita en un estil ja gairebé clàssic, a diferència de les sonates del seu germà Antoni Soler, el cèlebre clavecinista i mestre de capella de El Escorial. Ben altrament, el primer temps adopta una forma senzilla de sonata bitemàtica, mentre l'Andantino opta per la forma de l'antiga sonata binària. El temps més lleuger és el desenfadat Rondó final, amb una interessant secció en minore intercalada.


Mateu Soler, nacido en Martorell hacia los años 1720-30, fue un fagotista que desarrolló su actividad profesional en Madrid, primero en el monasterio de las Descalzas Reales y en la música militar de Carlos III ‹como Manuel Pla‹ y después, entre los años 1780 y 1799 en la Capilla Real en la misma época que Oliver Astorga. La única pieza que se le conoce es esta Sonata de Fagotto, escrita como pieza de examen para la Capilla Real. La obra está escrita en un estilo casi clásico, a diferencia de las obras de su hermano Antoni Soler, el célebre clavecinista y maestro de capilla de El Escorial. Contrariamente el primer tiempo adopta una forma sencilla de sonata bitemática, mientras que el Andantino opta por la forma de la antigua sonata binaria. El tiempo más ligero es el desenfadado Rondó final, con una interesante sección en minore intercalada.