Llorenç Balsach

LLIBRES PUBLICATS

La convergència harmònica. Barcelona 1994. Editorial Clivis

Los fundamentos de la tensiones armónicas. Barcelona 2016. Editorial Boileau/La mà de guido

ASSAIGS PUBLICATS

Application of Virtual Pitch Theory in Musical Analysis. Journal of New Music Research, Vol.26 (1997), pp 244-265 (Swets & Zeitlinger)

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

A.C.C: 68 compositors catalans. Generalitat de Catalunya 1989

Abril, Oscar: Els sons trobats. Alter músiques natives (Krtu, Edicions Generalitat de Catalunya, 1995. Pàg. 46,47)

Albet, Montserrat: Història de la Música Catalana (Edició Caixa de Barcelona, 1985. Pàg. 266-267)

Balaguer, Lena: La dilatació de l'univers mental (Disc EDA-1060)

Barber, Llorenç: La fascinante aventura sonora de Llorenç Balsach (Revista Ritmo. Noviembre 1980)

Barber, Llorenç, Montserrat Palacios: La mosca tras la oreja. De la música experimental al arte sonoro en España (Fundaciñon autor 2009, pag 45-46, 426)

Barberà, Busqué i altres: Tocar totes les tecles (temes d’infància) (Edicions A.M.Rosa Sensat 1998, Pàg. 66-70)

Casares, Emilio: 14 compositores de hoy (Universidad de Oviedo 1982. Pàg. 44, 54, 55, 386)

Celis, Mª Carmen de: Llorenç Balsach, la energia de la forma (La Estafeta Literaria. Diciembre 1977. Núm.626. Pàgs 20-21)

Colomer, Víctor: De la Chispa, la melancolía y una dosis del hecho existencial (Diario de Sabadell. 7/4/1981. Pàg.7)

Editorial Istmo: Diccionario de músicos

Lobo, Carles: La tonalitat espontània en l'obra de Llorenç Balsach (Revista Musical Catalana. 1994. Núm. 121)

Maderuelo, J.: Una música para los 80 (Garsi Editorial. Madrid 1981. Pàgs. 33, 47, 48, 51, 67-69)

Marco, Tomás: Historia de la Música Española (Alianza Editorial. Madrid 1983. Pàgs. 285, 307)

Marco, Tomás: Spanish Music in the Twentieth Century (Harvard University Press. London 1993. Pàg. 216)

Mestres Quadreny, Josep M..: Sense títol (Disc EDA E9-1060)

Mila, Massimo: Historia de la Música (Editorial Bruguera. Barcelona 1981. Pàg. 396)

Ripoll, J.: Un viatge lúdic: De Caldetes a Moià (Diario de Sabadell 17/7/1980. Pàg.12)

Rodríguez Picó, Jesús: Situación y corrientes estéticas de la música contemporanea en Catalunya (Punto y Coma 1-15/2/1978)

Sala Sanahuja, Joaquim: Apologia de Llorenç Balsach (Diario de Sabadell. 27/11/1980. Pàg.14)

Sala Sanahuja, Joaquim: La deflagació-neu, o els efectes textuals de la màquina Balsach (Disc EDA E9-1060)

Sala Sanahuja, Joaquim & altres: Sabadell al segle XX

Ten, Rosa: Experiència musical de Llorenç Balsach (Diario de Sabadell. 8/11/1980. Pàg.14)

Gran Enciclopèdia de la Música Catalana, Valenciana i Balear: Volum I: Balsach, Llorenç (G. Enciclopedia Catalana)

Diccionario de la Música Hispano-Americana: Balsach, Llorenç (Fundación Autor, SGAE)

New Grove Dictionary of Music & Musicians (2nd edition): Balsach, Llorenç

Whos is who in Music: Balsach, Llorenç

Màrius Serra: Verbàlia (Empúries 2000, pp. 134-136)

Francesco Carreras et al.: Automatic Harmonic Description of Musical Signals Using Schema-based Chord Decomposition. Journal of New Music Research, Vol.28 (1999), pp 312-313 (Swets & Zeitlinger)

Mas Peinado, Ricard: Èczema: Del textualisme a la postmodernitat (Museu de Sabadell 2002, pp 54-57, 118-121)

Història de la Música Catalana, Valenciana i Balear: Volum V, pàgs. 38, 229, 231, 248 (Edicions 62)

Màrius Serra: Honor de Balsach (Diari Avui. 22/2/2006)

Compilació sonora Iges, Sarmiento, Nubla: Desacuerdos 3 (Llibre + CD) (Granada, 2005)

Josep Gamell: Casa meva és casa vostra (Vallesana de Publicacions, 2005, pp. 43-49)

Jaume Comellas: Llorenç Balsach; d'ofici, alta artesania discogràfica (Revista Musical Catalana, març 2006)

Revista Nexus (núm. 37): La música contemporània: nous reptes a Catalunya i a Europa (pp 112, 142, 195, 200-1) (Primavera 2007)

Museu d'Art de Sabadell: Sala Tres (1972-1979): En la ruta de de l'art alternatiu a Catalunya (pp 27, 155)(Desembre 2007)

Almacellas/Fernández/Raventós: Música 1 ESO (Santillana, p. 111)(2007)

José Iges: Arte radiofónico. Algunas líneas básicas de reflexión y de actuación (www.academia.edu)

CITES SOBRE ELS LLIBRES I ARTICLES DE TEORIA MUSICAL

http://www.gmth.de/zeitschrift/artikel/446.aspx
http://uni-graz.at/~parncutt/fk_arbeiten/ReichwegerDiplomarbeitAkkorde2010.pdf
http://www.chameleongroup.org.uk/research/link_virtual_analysis.html
http://www.martinantonschmid.at/uploads/2/0/8/7/20871030/20121030-talk-mas.pdf
https://www.scribd.com/document/428164563/252025147-pdf (menció a l'apendix 2 de modes of the 8...)
https://www.jstor.org/stable/3681261
academia.edu:
Harmony, Function, and the Structure of Tonal Music A personal exploration
Educational Possibilities of the Project Colour Visualization of Music
An octatonic System of tonal Organization
Towards Automatic Extraction of Harmony Information from Music Signals
Naturalistic Approaches to Musical Semiotics and the Study of Causal Musical Signification (Marc Leman)
Predicting the root of a musical chord (MA Schmid)