Logo

la mà de guido

Discovering the music of the Iberian Peninsula

Novetats / Novedades / New Releases
Catàleg / Catálogo / Catalogue
Compra online (Spain) / Orders online (International)
Internet stores
Distribuïdors / Distribuidores / Distributors   
Subscripcions / Suscripciones (3 CD gratis !) (Only in Spain)
Música impresa / Sheet Music
Lloguer materials d'orquestra / Score-parts rentalLa mà de guido és una editorial de discos i de música impresa que dedica una especial atenció a la música inèdita de compositors catalans i espanyols de tots els temps.La mà de guido es una editorial de discos y de música impresa quededica una atención especial a la música inédita de compositores catalanes y españoles de todos los tiempos.La mà de guido is a music publishing house which specialises in discsand scores of music of all periods by Catalan and Spanish composers.La mà de guido
Les Planes, 37
E-08201 Sabadell (Barcelona)
Tel 34-93-7257052 
Fax 34-93-7276327
lamadeguido@gmail.com