ma

la mà de guido partitures / sheet music

Discos / CD Recordings
Novetats/New releases Catàleg/Catalogue Compositors / Composers Compra / Orders online Compra digital (PDF downloads) Internet stores / Botigues Lloguer material orquestral / Rental


Josep Vila (1966)

COMPRA DIGITAL PER A CORS / PARA COROS / FOR CHOIRS

La compra d'una partitura digital per a cor només dóna dret a a l'impressió d'un exemplar per al seu estudi. En cas de la compra digital per a tot un cor posar-se en contacte amb l'editorial. Normalment es dóna una llicència d'impressió de més exemplars amb un descompte del 50% o més sobre el preu digital (depenent del núm. de còpies).

La compra de una partitura digital para coro solo da derecho a la impresión de un ejemplar para su estudio. En caso de la compra digital para todo el coro ponerse en contacto con la editorial. Normalmente se da una licencia de impresión de más ejemplares con un descuento del 50% o más sobre el precio digital (dependiendo del núm. de copias).

Buying a digital score for choir only entitles to print one copy for study. If shopping for a choir you should get in touch with the publisher. Usually we give a license to print more copies with a 50% or more of discount on the digital price (depending on the number of copies).