Llorenç Balsach articles and books

La convergència harmònica

Article in JNMR (Journal of New Music Research):

Application of virtual pitch theory in music analysis (HTML)

Application of virtual pitch theory in music analysis (PDF)

Tonos virtuales y análisis armónico (HTML)

Los fundamentos de las tensiones armónicas

The foundations of music tensions

Videos de teoria musical (youtube playlist)

Història de la música (i de la seva harmonia): guia sonora. Els compositors i la seva música

* * *
Software:

La Mà de Guido Music Setting System (1984-1992)
La Mà de Guido Score Performance System (1988)
Pianoludic (2011)
Harmonic Analysis (plugin per Sibelius) (2015-2017)
Chord Analyzer online (2020)

* * *
Altres escrits:

Idees descabellades

Taula de distàncies: de la longitut de Planck a la llongitut de l'univers

Massa: treball constant de l'espai-temps?

Masa: ¿trabajo constante del espacio-tiempo?

Mass: constant work of space-time? (partially tranlated)

* * *

Dibuixos (...més a facebook)
més actualitzat: Dibuixos a Flickr
Fotografies pictòriques