logo PianoLudic

 PianoLudic music software

MusicXML scores by spanish composers
Home Examples/Videos Free Download (LE) Music files (library) Buy Full Edition Background/History Reference manual & Tutorials Comments and uploads

Contribute to the Pianoludic community

If you are using the PianoLudic program, we would like to receive your comments on it.
If you have entered/opened new pieces of sheet music (copyright free) and you wish to share your work with the PianoLudic community, you can send your MidiXML and Map files. They will be included in the PianoLudic library for free downloading and your name will appear as a contributor.

You may send your contributions to info@lamadeguido.com

Thank you!

senyera


Si esteu fent servir el programa Pianoludic ens agradaria rebre les opinions sobre el mateix.
Si heu entrat/obert noves partitures (lliures de copyright) i voleu compartir el vostre treball amb la comunitat PianoLudic podeu enviar-nos els vostres fitxers MidiXML i Map. Seran inclosos dins la llibreria de Pianoludic a disposició de tothom i farem constar el vostre nom com a contribuïdor.

Podeu enviar les vostres aportacions a info@lamadeguido.com

Gràcies!


band.espanya


Si está usando el programa Pianoludic nos gustaría recibir las opiniones sobre el mismo.
Si ha entrado/abierto nuevas partituras (libres de copyright) y quiere compartir su trabajo con la comunidad PianoLudic puede enviarnos sus archivos MidiXML y Map. Serán incluidos en la librería de Pianoludic a disposición de todos y haremos constar su nombre como contribuidor.

Puede enviar sus aportaciones a info@lamadeguido.com

Gracias!