Castellano

English

 

GLORIA VILLANUEVA

g.villanueva@orange.es

info@gymel.net

Neix a Barcelona. Realitza els seus  primers estudis musicals en l'especialitat de guitarra amb Natalia Demidoff i, posteriorment, el grau superior al Conservatori Superior de Música del Liceu amb Jaume Torrent. També obté la llicenciatura en Psicologia a la Universitat de Barcelona.

Es dedica durant anys a l'exercici professional de la Psicologia sense abandonar la pràctica musical. Actualment la seva tasca es centra en la docència musical i la composició.

Col·lecció d'estudis, la majoria de nivell mitjà, que lliguen la pràctica de diverses dificultats tècniques amb un material harmònic/melòdic de fàcil assimilació per a l'executant.

Amb aquesta obra s'ha pretès ampliar una fase preliminar de l'estudi de la guitarra que la majoria de mètodes tracten, en general, més breument: la que es situaria entre l'aprenentatge dels primers trasts de cadascuna de les cordes i el començament de la utilització de l'instrument de forma polifònica. Aquesta ampliació la fa accessible a  edats més primerenques i també permet un estudi més precís i detallat del més bàsic de l'instrument.

Cinc peces recreatives escrites sense intenció d'omplir cap buit quant a repertori pianístic d'aquest tipus, abundant en obres de nivell i característiques semblants a les que es proposen aquí.

Continuació, optativa, del primer volum, l'objectiu del qual es centra en salvar, gradualment, cadascuna de les dificultats tècniques que s'han de superar per a una correcta execució guitarrística.

Sota el títol genèric d'"Ègloga" aquest CD  reuneix 21 peces per a teclat que tracten d'il·lustrar musicalment els textos poètics de l'escriptora catalana Carme Solà.

Set passatges d'evident estil neorromàntic que ofereixen una còmoda lectura i que no intenten predisposar a cap tipus d'anàlisi que tracti d'anar més enllà d'una audició distesa i plaent.

Obra per guitarra sola de caràcter descriptiu que pretén fer una lliure interpretació del títol que la designa. Així, encara que la partitura consta d'una breu introducció i dos apartats, dins de cadascun d'ells poden identificar-se diversos fragments que il·lustren estats d'ànim extrems i contraposats.

Basat en un tema popular turc que, després d'una breu introducció apareix i reapareix en vàries ocasions al llarg de l'obra, aquest trio per a tres guitarres mostra una música d'arrels inconfusiblement mediterrànies.

Dues  peces senzilles per a piano, de matisos nostàlgics, gairebé en forma d'improvisacions.

Amalgama d'acords i ritmes que recorden primer a una samba lenta i que es transformen posteriorment en havanera. Com a títol, el flamboyant, un arbre de gran atractiu procedent de les terres que aquesta breu peça per a guitarra tracta d'evocar.

Col·lecció de 52 peces recreatives per a guitarra (una per cada setmana de l'any), de baixa dificultat tècnica, amb la finalitat d'aconseguir un repertori abundant en el que s'han eludit, de forma expressa, els problemes tècnics que puguin obstaculitzar la seva execució.

L'objectiu d'aquesta recopilació és, per una part, mostrar la faceta lúdica de l'instrument des de les primeres fases del seu aprenentatge i, per una altra, proporcionar un primer repertori a estudiants de nivell inicial.

 

Música de cambra a l'abast d'instrumentistes de nivell elemental i mitjà.

Gravació de "30 Estudis per a guitarra", "Distímia" i "Suite en Sol" realitzada pel guitarrista Joan Antoni Martínez i el violinista Gabriel Coll.